Nonglamfood tham gia Tuần lễ giao lưu Văn hóa, Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nonglamfood tham gia Tuần lễ giao lưu Văn hóa, Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

[NLF] Nonglamfood tham dự triển lãm tại Gian hàng chung Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City Pavilion) trong khuôn khổ của “Tuần lễ giao lưu Văn hóa, Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh” ngày 28 đến hết...Xem tiếp