Sự kiện ra mắt dự án công nghệ “Người Nhân Tạo” – Digital Humans Day 2021

Sự kiện ra mắt dự án công nghệ “Người Nhân Tạo” – Digital Humans Day 2021

Ngày 03/04/2021 vừa qua, Công ty Nông lâm Food hân hạnh được tài trợ cho sự kiện ra mắt dự án công nghệ "Người nhân tạo" - Digital Human Day 2021 của Công ty Educommerce.Đây là sự kiện công nghệ lần đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam, với...Xem tiếp