Gạo BC15 Thái Bình | đặc điểm làm nên vị ngon

Gạo BC15 Thái Bình | đặc điểm làm nên vị ngon

Giống lúa gạo BC15 Thái Bình đã được đưa vào sản xuất ở Thái Bình vào vị xuân 2010 với diện tích lớn, có những xã như An Mỹ, Quỳnh Phụ có diện tích cấy giống lúa BC15 rất cao, diện tích cấy lúa toàn xã vụ xuân là 500 ha thì...Xem tiếp