ĐĂNG NHẬP 

ĐĂNG KÝ

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết

Điều Khoản Tổng Quát

1. Chương Trình Liên kết này (“Chương Trình”) được tổ chức thực hiện bởi Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Food (Mã số doanh nghiệp 0313213077) (“Nonglamfood”), thương hiệu chuyên sản xuất và phân phối những thực phẩm chế biến như trái cây sấy dẻo, thanh gạo lứt,v.v., theo Điều Khoản Và Điều Kiện Chung này cũng như các sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm (sau đây được gọi chung là “Điều Khoản CTLK”).

2. Khi tham gia Chương Trình, bạn (“bạn” hoặc “Đơn Vị Liên Kết ”) có thể nhận được các khoản hoa hồng (theo tỷ lệ hoa hồng được công bố trên nền tảng trực tuyến của Chương Trình mà bạn có thể truy cập, và tỷ lệ hoa hồng này sẽ được Nonglamfood cập nhật tại từng thời điểm) (“Hoa Hồng”) khi có một sản phẩm trên website Nonglamstore.com được mua bởi khách hàng của Nonglamfood do bạn giới thiệu và quảng bá trên các trang mạng xã hội hoặc các tài sản trực tuyến khác của bạn đã được Nonglamfood phê duyệt phù hợp với các quy định trong bảng Điều Khoản Và Điều Kiện Chung Chương Trình Liên Kết này của Nonglamfood (“Điều Khoản CTLK”).

3. Khi bạn đã được Nonglamfood chấp nhận tham gia Chương Trình sau khi đăng ký tài khoản trên Hara Affiliates, Tài khoản đó cùng với các Điều Khoản CTLK và bất kỳ chính sách nào khác do Nonglamfood ban hành có liên quan đến Chương Trình, sẽ cùng nhau tạo thành một hợp đồng có giá trị ràng buộc pháp lý giữa Nonglamfood và bạn. Bạn đồng ý và xác nhận thêm rằng bằng việc gửi Thông Tin Đăng Ký Tham Gia trực truyến trên Hara Affiliates, bạn đồng ý và cam kết tuân thủ với tất cả các quy định của Điều Khoản CTLK này.

Chi Tiết Thực Hiện

4. Nonglamfood sẽ lựa chọn các tài liệu quảng bá Sản Phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn ở các biểu ngữ, các pop-up hoặc bất kỳ thông tin sản phẩm nào được hiển thị dưới hình thức tương tự (“Tài Liệu”) và cung cấp cho bạn.

5. Bạn cam kết sẽ, thông qua việc đưa các Tài Liệu lên Trang Điện Tử Hợp Lệ, nỗ lực tối đa để giới thiệu các Sản Phẩm. Bạn sẽ chịu mọi trách nhiệm đối với việc đăng tải Tài Liệu trên các Trang Điện Tử Hợp Lệ. Bạn được quyền quyết định có nên đăng tải các Tài Liệu này trên Trang Điện Tử Hợp Lệ trong khoản thời gian bao lâu trừ trường hợp Nonglamfood có yêu cầu khác.

6. Bạn sẽ được cung cấp một đường dẫn liên kết (link) đến trang web Nonglamstore.com dưới dạng URL để có thể nhận diện bạn (“Đường Dẫn Liên Kết”) mà bạn sử dụng để quảng bá Sản Phẩm trên các Trang Điện Tử Hợp Lệ. Khách hàng khi vào đường link sẽ được dẫn tới website Nonglamstore.com để mua hàng. Cookies sẽ tự lưu lại khách hàng đó là của bạn trong vòng 60 ngày, nghĩa là dù khách hàng thoát ra vào lại hoặc truy cập đường link riêng dẫn tới một sản phẩm cụ thể để mua hàng thì đơn hàng vẫn được tính cho bạn.

7. Bạn có thể thuê các tổ chức hoặc cá nhân khác (“Bên Liên Kết Thứ Cấp”) để thực hiện các nội dung của Chương Trình này thay bạn với điều kiện là bạn đã khai báo Bên Liên Kết Thứ Cấp có liên quan với Nonglamfood và được Nonglamfood chấp thuận cụ thể trước bằng văn bản. Bạn cam kết sẽ đảm bảo rằng Bên Liên Kết Thứ Cấp đó bị ràng buộc bởi và tuyệt đối tuân thủ các Điều Khoản CTLK, và bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đầu tiên đối với Nonglamfood đối với các hành động cũng như mọi vi phạm Điều Khoản CTLK (nếu có) của các Bên Liên Kết Thứ Cấp có liên quan.

Hoa Hồng

8. Sau khi một Giao Dịch Hợp Lệ được thực hiện thông qua Đường Dẫn Liên Kết của bạn, Nonglamfood sẽ thanh toán cho bạn Hoa Hồng theo tỷ lệ hoa hồng được quy định trên trang giới thiệu về tiếp thị liên kết của Nonglamfood. Một Giao Dịch Hợp Lệ có nghĩa là một giao dịch mua Sản Phẩm của người mua hàng trên website Nonglamstore và đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

(a) được chuyển hướng từ URL của Đường Dẫn Liên Kết như được đăng tải trên các Trang Điện Tử Hợp Lệ theo phương pháp theo dõi được quy định tại Điều 12;

(b) đã được giao hàng và thanh toán thành công;

(c) không bị trả lại trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày giao hàng thành công cho người mua hàng;

(d) không phải là đơn đặt hàng có chứa các sản phẩm do chính Đơn Vị Liên Kết hoặc Liên Kết Thứ Cấp bán, tùy trường hợp áp dụng; và

(e) không phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kỳ tình huống nào được quy định tại Điều 9 dưới đây.

9. Bạn đồng ý rằng Nonglamfood có thể điều chỉnh, thay đổi tỷ lệ Hoa Hồng tại từng thời điểm bằng cách thông báo trên trang website hoặc dưới hình thức khác bằng văn bản, và những sửa đổi đó sẽ có hiệu lực sau năm (5) ngày kể từ ngày thông báo. Để tránh hiểu nhầm, Nonglamfood sẽ không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào và bảo lưu quyền được thực hiện việc cấn trừ và/hoặc thực hiện việc thu hồi các khoản tiền đã thanh toán trong các trường hợp sau:

(a) Giao Dịch Gian Lận: các giao dịch bị Nonglamfood xem là gian lận, có thể được xác định theo cách thủ công hoặc bằng các công cụ kiểm tra đơn đặt hàng gian lận tự động mà Nonglamfood sử dụng;

(b) Thông Đồng: Các giao dịch trong đó khách hàng móc nối với Đơn Vị Liên Kết quảng bá Sản Phẩm để trục lợi từ Chương Trình;

(c) Bán hàng bị hủy hoặc bị trả lại quá thời hạn cho phép theo Điều Khoản CTLK; và

(d) Bán lại: việc mua hàng được thực hiện với mục đích bán lại.

10. Trong trường hợp Đơn Vị Liên Kết phải trả thuế Giá Trị Gia Tăng hoặc các loại thuế tiêu thụ tương tự khác, Đơn Vị Liên Kết phải có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ thuế đó của mình và các khoản thanh toán nghĩa vụ thuế này tách biệt với khoản thanh toán của Nonglamfood. Nếu khoản thanh toán được thực hiện cho Đơn Vị Liên Kết phải chịu thuế nhà thầu, Nonglamfood sẽ khấu trừ khoản tiền thuế đó từ Hoa Hồng và thanh toán cho Đơn Vị Liên Kết số tiền sau khi đã khấu trừ thuế.

11. Đối với Đơn Vị Liên Kết là cá nhân, khoản thanh toán Hoa Hồng đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Nonglamfood sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi thanh toán theo yêu cầu của Người Bán. Do đó, khoản thanh toán cho các Đơn Vị Liên Kết là số tiền đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (thuế suất 10% hoặc 20% tùy theo từng trường hợp cụ thể và có thể được sửa đổi theo quy định pháp luật áp dụng tại từng thời điểm). Đơn Vị Liên Kết là cá nhân có trách nhiệm cung cấp và xác nhận mã số thuế thu nhập cá nhân cho Nonglamfood khi có yêu cầu thanh toán và cá nhân khi tham gia Chương Trình này theo đây đồng ý ủy quyền và cho phép Nonglamfood thực hiện khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân đó.

Phương pháp theo dõi

12. Bạn đồng ý rằng việc theo dõi và báo cáo giao dịch theo Chương Trình này sẽ được thực hiện trên nền tảng Hara Affiliate. Một Cookie được đưa vào trình duyệt của Đơn Vị Liên Kết để theo dõi mọi giao dịch từ Đơn Vị Liên Kết và một thiết bị nhận dạng được sử dụng để theo dõi các giao dịch được tạo từ website Nonglamstore. Nonglamfood tính mỗi giao dịch cho Đơn Vị Liên Kết là lần nhấp cuối cùng trong một chuỗi nhiều lần nhấp chuột của người mua hàng trên website Nonglamstore. Trong trường hợp giao dịch không được theo dõi theo cách được quy định trong Điều 11 này, Nonglamfood có quyền theo dõi khối lượng giao dịch được giới thiệu bởi Đơn Vị Liên Kết dựa trên dữ liệu của Nonglamfood.

Thanh toán

13. Bạn có thể đăng nhập vào Hara Affiliates để xem khoản Hoa Hồng đã tích lũy của mình sau khi các Giao Dịch Hợp Lệ được thực hiện và khoản thanh toán Hoa Hồng đầu tiên đã được thực hiện. Khi Đơn Vị Liên Kết yêu cầu và Nonglamfood xét thấy cần thiết, một giao thức kỹ thuật có thể được thiết lập giữa Hara Affiliates của Nonglamfood và hệ thống của Đơn Vị Liên Kết. Đơn Vị Liên Kết đồng ý rằng trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào về dữ liệu giữa nền tảng của Nonglamfood và Đơn Vị Liên Kết, dữ liệu của Nonglamfood sẽ được ưu tiên sử dụng và Đơn Vị Liên Kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào về sự khác biệt đó. Đơn Vị Liên Kết xác nhận và đồng ý thêm rằng trong mọi trường hợp, dữ liệu từ hệ thống của Đơn Vị Liên Kết sẽ không được sử dụng để tính toán số tiền Hoa Hồng mà Nonglamfood phải trả cho Đơn Vị Liên Kết.

14. Nonglamfood sẽ xuất chứng từ thanh toán hàng tháng cho tất cả Giao Dịch Hợp Lệ trong tháng dương lịch trước đó với điều kiện là giá trị thanh toán cộng dồn tính đến ngày cuối cùng của tháng dương lịch đó phải bằng hoặc lớn hơn 500.000 VNĐ (năm trăm ngàn đồng) (“Số Tiền Tối Thiểu”). Bạn sẽ được thanh toán trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Nonglamfood xuất chứng từ thanh toán với điều kiện là số tiền thanh toán ít nhất phải bằng Số Tiền Tối Thiểu.

15. Để tránh hiểu nhầm, Nonglamfood có quyền giữ lại bất kỳ số tiền đến hạn thanh toán nếu số tiền đó thấp hơn Số Tiền Tối Thiểu. Nonglamfood sẽ chỉ thanh toán cho Đơn Vị Liên Kết khi số tiền thanh toán bằng hoặc hơn Số Tiền Tối Thiểu.

16. Bạn đồng ý và xác nhận rằng Nonglamfood có quyền:

a. hủy bỏ, chấm dứt, không thanh toán hoặc không thưởng cho bạn cho bất kỳ giao dịch nào mà Nonglamfood tin rằng hoặc có cơ sở để tin rằng đó không phải là Giao Dịch Hợp Lệ (ví dụ: bất kỳ trường hợp nào trong Điều 9 được áp dụng) hoặc khi bạn đã thực hiện bất kỳ hành động gian lận, hoặc hành động không hợp pháp, hoặc hành động tội phạm, hoặc có hành vi vi phạm đối với bất kỳ thỏa thuận hoặc chính sách nào với Nonglamfood khi thực hiện nghĩa vụ của bạn trong Chương Trình. Trong những trường hợp như vậy, bạn đồng ý rằng bạn không đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản Hoa Hồng phải trả cho các giao dịch có liên quan và bạn sẽ không có quyền yêu cầu Nonglamfood chịu trách nhiệm về bất kỳ sự từ chối, chậm trễ, đình chỉ, tịch thu hoặc hủy bỏ bất kỳ khoản thanh toán nào dành cho bạn.

b. thu hồi và cấn trừ: (i) bất kỳ khoản thanh toán phải trả cho Đơn Vị Liên Kết, (ii) tổng số tiền thanh toán cho khoảng thời gian vi phạm, (iii) bất kỳ khoản lợi ích nào của Đơn Vị Liên Kết mà được chứng minh là bắt nguồn từ hành vi không tuân thủ hoặc vi phạm. Để tránh hiểu nhầm, Đơn Vị Liên Kết vẫn có trách nhiệm bồi thường cho Nonglamfood tất cả tổn thất, thiệt hại mà Nonglamfood phải chịu do vi phạm của Đơn Vị Liên Kết gây ra, và bất kỳ khoản tiền bồi thường nào vượt quá số tiền mà Nonglamfood có thể thu hồi bằng cách thu lại tiền hoặc cấn trừ vào số tiền phải trả cho Đơn Vị Liên Kết thì sẽ được Nonglamfood ghi nhận là khoản nợ phải thu từ Đơn Vị Liên Kết.

Đại diện, bảo hành và cam kết

17. Bạn cam đoan, đảm bảo và cam kết rằng bạn có tất cả các giấy phép và phê duyệt cần thiết theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam để tham gia Chương Trình, bao gồm: (a) bạn đã được cấp tất cả các chấp thuận và giấy phép cần thiết để tham gia Chương Trình này và cung cấp những chấp thuận, giấy phép này cho Nonglamfood để xác nhận, (b) bạn không có nghĩa vụ hoặc cam kết đã tồn tại từ trước (và sẽ không chấp nhận hoặc đảm nhận bất kỳ nghĩa vụ hoặc cam kết nào khác) mà có thể gây ra xung đột hoặc mâu thuẫn hoặc cản trở việc thực hiện nghĩa vụ của bạn theo Chương Trình này và (c ) bạn sẽ luôn tuân thủ tất cả quy định pháp luật và bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba (bao gồm Nonglamfood và các công ty liên kết của Nonglamfood).

18. Bạn đồng ý và cam kết rằng bạn chỉ sử dụng các phương thức và kỹ thuật hợp pháp để giới thiệu, quảng bá Đường Dẫn Liên Kết trên các Trang Điện Tử Hợp Lệ của bạn và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về các giới thiệu và quảng bá đó. Trong quá trình giới thiệu hoặc quảng bá, bạn cam kết chỉ liên hệ với những cá nhân đã cho phép bạn được liên hệ trực tiếp và sẽ không tham gia vào bất kỳ hành vi lôi kéo, gạ gẫm, ép buộc hoặc bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào khi thực hiện các công việc được quy định tại Điều Khoản CTLK. Bạn cũng cam đoan, đảm bảo và cam kết rằng bạn sẽ không, dù trực tiếp hay gián tiếp, cố ý hay vô ý, thực hiện bất kỳ hành vi nào, theo quan điểm của Nonglamfood là lừa đảo và nhằm trục lợi chi phí của Nonglamfood (ngoài phạm vi của các Điều Khoản CTLK) khi tham gia vào Chương Trình này.

19. Bạn cam kết không sử dụng các kênh Bên Liên Kết Thứ Cấp, bất kỳ bên thứ ba hoặc bất kỳ phương pháp nào khác với phương pháp được chỉ định trong Điều Khoản CTLK để quảng bá Đường Dẫn Liên Kết cho Nonglamfood mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Nonglamfood.

20. Bạn sẽ không sử dụng thư điện tử (“TĐT”) để thực hiện các hoạt động quảng bá cho Nonglamfood mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Nonglamfood.

21. Bạn phải đảm bảo rằng tất cả các địa chỉ thư điện tử đã được tạo dựa trên thư điện tử xác nhận kép, có tính đến tất cả các hạn chế cần thiết.

22. Nonglamfood sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba trong trường hợp có vấn đề phát sinh từ việc gửi thư điện tử của Đơn Vị Liên Kết. Đơn Vị Liên Kết cam kết sẽ chịu mọi trách nhiệm trong trường hợp có khiếu nại về những thư điện tử như vậy. Đơn Vị Liên Kết không được phép sử dụng tên thương mại “Nonglamfood” trong địa chỉ thư điện tử, đường dẫn URL, mã nguồn và trong tiêu đề của thư điện tử. Đơn Vị Liên Kết phải đảm bảo rõ ràng rằng các thư điện tử được gửi từ Đơn Vị Liên Kết chứ không phải trực tiếp từ Nonglamfood. Thư điện tử phải được Nonglamfood phê duyệt trước khi gửi. Đơn Vị Liên Kết phải bồi thường cho Nonglamfood mọi chi phí, phí tổn hoặc tổn thất phát sinh từ việc Đơn Vị Liên Kết vi phạm yêu cầu của bên thứ ba hoặc vi phạm các hạn chế nêu trên.

23. Bạn chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động trên Trang Điện Tử Hợp Lệ của bạn và không đăng lên Trang Điện Tử Hợp Lệ bất kỳ nội dung nào vi phạm pháp luật, trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. Các nội dung bị cấm bao gồm, nhưng không giới hạn, các nội dung kích động bạo lực, nội dung và hình ảnh minh họa khiêu dâm, kích dục, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc nội dung phân biệt đối xử (ví dụ: liên quan đến giới tính, chủng tộc, chính trị, tôn giáo, quốc tịch hoặc khuyết tật). Bạn bị nghiêm cấm trình bày nội dung đó trên Trang Điện Tử Hợp Lệ của bạn hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết từ Trang Điện Tử Hợp Lệ của bạn.

24. Khi giới thiệu hoặc quảng bá Đường Dẫn Liên Kết trên các Trang Điện Tử Hợp Lệ của mình, bạn không được tạo và / hoặc duy trì các trang web / ứng dụng có thể dẫn đến rủi ro nhầm lẫn hoặc sai lệch liên quan đến hình ảnh thương hiệu hoặc nhãn hiệu của Nonglamfood trên các trang web hoặc ứng dụng. Bạn cam kết thêm rằng bạn không được sao chép hoặc tái tạo hình ảnh, biểu trưng, logo, đặc điểm nhận dạng thương hiệu của Nonglamfood, cũng như sao chép đồ họa, văn bản hoặc nội dung khác từ các trang web, ứng dụng di động và / hoặc bất kỳ sở hữu trí tuệ cũng như tài sản công nghệ thông tin nào (“Tài sản”) của Nonglamfood trên Trang Điện Tử Hợp Lệ. Đơn Vị Liên Kết phải tránh tạo ra bất kỳ ấn tượng hoặc ngụ ý nào trên diện rộng hay riêng lẻ rằng Trang Điện Tử Hợp Lệ của Đơn Vị Liên Kết là được liên kết với Nonglamfood theo Chương Trình này hoặc người điều hành các Trang Điện Tử Hợp Lệ đó có liên quan đến Nonglamfood theo bất kỳ cách nào trong Chương Trình này. Việc Đơn Vị Liên Kết sử dụng Tài sản của Nonglamfood dưới bất kỳ hình thức và cho bất kỳ mục đích gì đều phải được Nonglamfood đồng ý trước bằng văn bản.

25. Bạn chịu trách nhiệm trước Nonglamfood về việc đảm bảo rằng việc quảng bá Đường Dẫn Liên Kết và Nonglamfood trên Trang Điện Tử Hợp Lệ không vi phạm, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, cũng như các điều khoản hoặc chính sách dịch vụ của hệ thống nền tảng kỹ thuật của nhà cung cấp các Trang Điện Tử Hợp Lệ đó.

26. Bạn phải đảm bảo rằng cookie chỉ được đặt khi Đường Dẫn Liên Kết được hiển thị trên Trang Điện Tử Hợp Lệ của Đơn Vị Liên Kết và người dùng sẽ chỉ nhấp vào Đường Dẫn Liên Kết một cách tự nguyện và có ý thức. Việc sử dụng các lớp layer, tiện ích bổ sung, iFrames, cửa sổ bật lên, cửa sổ bật xuống, đường dẫn từ trang web, quảng cáo tự động chuyển hướng người dùng đến trang web của nhà quảng cáo mà không có hành động kích hoạt của người dùng (như nhấp chuột, chạm), thả cookie, xem bài đăng công nghệ, quảng cáo không đúng nội dung khiến người dùng hiểu nhầm và nhấp vào để hiển thị một nội dung nhất định là hoàn toàn không được phép và bị nghiêm cấm. Đặc biệt, đối với các chiến dịch, quảng cáo trên các ứng dụng dẫn đến việc buộc phải cài đặt ứng dụng của nhà quảng cáo cũng sẽ bị nghiêm cấm. Để tránh hiểu nhầm, cài đặt bắt buộc bao gồm các hành động không yêu cầu người dùng đồng ý hoặc phê duyệt trước khi bắt đầu tải xuống / chuyển hướng.

27. Mọi vi phạm về nghĩa vụ của Đơn Vị Liên Kết theo Điều Khoản CTLK hoặc vi phạm của Đơn Vị Liên Kết về bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của Nonglamfood sẽ cho phép Nonglamfood chấm dứt ngay lập tức sự tham gia của Đơn Vị Liên Kết vào Chương Trình này theo quy định của pháp luật. Điều này không ảnh hưởng đến bất kỳ khiếu nại bổ sung mà Nonglamfood được quyền truy đòi từ Đơn Vị Liên Kết. Đặc biệt, Nonglamfood có quyền tạm đình chỉ hoặc chấm dứt tất cả và bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến Đơn Vị Liên Kết.

28. Bạn không được phép, dù trực tiếp hay gián tiếp, thực hiện bất kỳ quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị hoặc hành động nào cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào ngay trên Nền Tảng Nonglamfood và / hoặc bất kỳ tài nguyên công nghệ thông tin nào khác và / hoặc bất kỳ tài sản trí tuệ nào của Nonglamfood.

29. Bạn sẽ xóa Tài Liệu khỏi Trang Điện Tử Hợp Lệ ngay lập tức nếu Nonglamfood yêu cầu bạn làm như vậy.

Đơn Vị Liên Kết: Bồi thường và giới hạn trách nhiệm

30. Bạn sẽ bồi thường và đảm bảo Nonglamfood sẽ được bồi thường đối với các khiếu nại, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, chi phí và phí tổn (bao gồm chi phí hợp lý và chi phí luật sư và các chi phí chuyên môn khác) phát sinh từ hoặc là kết quả của việc vi phạm Điều Khoản CTLK hoặc thiếu sót hoặc cố ý hành động sai trái của bạn khi tham gia Chương Trình này.

31. Nếu Nonglamfood bị một bên thứ ba khởi kiện vì Đơn Vị Liên Kết đã vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản CTLK hoặc vi phạm của Đơn Vị Liên Kết có liên quan đến vị trí hiển thị của Đường Dẫn Liên Kết, Đơn Vị Liên Kết có nghĩa vụ bồi thường cho Nonglamfood tất cả các khiếu nại của bên thứ ba phát sinh từ những vi phạm trên. Nếu Nonglamfood yêu cầu Đơn Vị Liên Kết cung cấp thông tin hoặc giải thích vì mục đích bảo vệ quyền lợi của Nonglamfood theo luật pháp thì Đơn Vị Liên Kết có nghĩa vụ cung cấp những nội dung đó cho Nonglamfood càng sớm càng tốt và trong mọi trường hợp không quá ba (3) ngày, và Đơn Vị Liên Kết sẽ, theo yêu cầu hợp lý của Nonglamfood, hỗ trợ Nonglamfood trong quá trình bảo vệ quyền lợi của Nonglamfood theo quy định của pháp luật liên quan.

Nonglamfood: Bồi thường và giới hạn trách nhiệm

32. Trong trường hợp có sự vi phạm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện hợp đồng, trách nhiệm bồi thường của Nonglamfood sẽ không vượt quá tổng số Hoa Hồng được trả cho bạn theo Thỏa Thuận này trong 30 ngày ngay trước khi sự kiện yêu cầu trách nhiệm xảy ra.

33. Trong mọi trường hợp, Nonglamfood sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại có tính chất đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc mang tính trừng phạt phát sinh từ hoặc có liên quan đến Điều Khoản CTLK này, ngay cả khi Nonglamfood đã được thông báo về khả năng có thể xảy ra thiệt hại như vậy từ trước. Trong mọi trường hợp, tổng số tiền mà Nonglamfood nợ bạn liên quan đến Chương Trình này sẽ không vượt quá số tiền được nêu tại Điều 36 trên đây.

34. Bất kể điều khoản nào trong Điều Khoản CTLK, trong trường hợp phát sinh sự cố (không phải do lỗi của Đơn Vị Liên Kết) dẫn đến sai sót hoặc thiếu chính xác trong số liệu thống kê và báo cáo, Nonglamfood có thể, nhưng không có nghĩa vụ bắt buộc, phải bồi thường cho Đơn Vị Liên Kết, và số tiền bồi thường và phương thức bồi thường sẽ được Nonglamfood và Đơn Vị Liên Kết thảo luận qua thư điện tử và được quyết định bởi Nonglamfood.

Bảo Mật

35. Không Bên nào được tiết lộ Thông Tin Bí Mật của Bên kia cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi họ được Bên bị tiết lộ thông tin chấp thuận làm như vậy. Mỗi Bên sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Bí Mật của Bên kia cho nhân viên hoặc đại diện của mình nhằm mục đích thực hiện nghĩa vụ của họ theo các Điều Khoản CTLK. Nghĩa vụ không tiết lộ này sẽ tiếp tục có hiệu thực ngay cả sau khi bạn đã chấm dứt tham gia Chương Trình.

36. Để tránh hiểu nhầm, “Thông Tin Bí Mật” trong trường hợp của Nonglamfood sẽ bao gồm, và không giới hạn:

a. Bất kỳ chiến lược, kế hoạch tiếp thị, thông tin tài chính hoặc dự án, hoạt động, doanh số bán hàng ước tính và kế hoạch kinh doanh nào liên quan đến các hoạt động kinh doanh trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai của bên đó;

b. Bất kỳ kết quả hoạt động trong quá khứ hoặc hiện tại, bao gồm cả đơn đặt hàng và số lượng;

c. Bất kỳ kế hoạch và chiến lược để mở rộng;

d. Bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ, khách hàng hoặc danh sách nhà cung cấp; và

e. Bất kỳ khái niệm, báo cáo, dữ liệu, bí quyết, công việc đang tiến hành, thiết kế, công cụ phát triển, thông số kỹ thuật, phần mềm máy tính, mã nguồn, mã đối tượng, biểu đồ, cơ sở dữ liệu, phát minh, thông tin và bí mật kinh doanh.

Tạm dừng và Chấm Dứt

37. Thời hạn hiệu lực của các Điều Khoản CTLK sẽ là thời gian bạn tham gia Chương Trình.

38. Chương Trình có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau:

a. Chấm dứt bởi một trong hai Bên bởi bất kỳ lý do nào, bằng cách thông báo cho Bên kia trước bảy (7) ngày.

b. Chấm dứt ngay lập tức bởi một trong hai Bên nếu Bên kia bị lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả.

c. Chấm dứt ngay lập tức bởi Nonglamfood, nếu Đơn Vị Liên Kết vi phạm bất kỳ nghĩa vụ hoặc cam kết nào của mình theo Thỏa thuận này, hoặc nếu Đơn Vị Liên Kết không mang lại bất kỳ lưu lượng truy cập nào cho Nonglamfood trong 6 tháng.

39. Nonglamfood có quyền đình chỉ tài khoản của Đơn Vị Liên Kết trên Nền Tảng hoặc các dịch vụ của Đơn Vị Liên Kết theo Điều Khoản CTLK cho mục đích thực hiện bất kỳ cuộc điều tra nào vào bất kỳ thời điểm nào, trong bất kỳ khoảng thời gian nào mà Nonglamfood cho là thích hợp, liên quan đến bất kỳ sự nghi ngờ hợp lý nào về hành vi sai trái hoặc gian lận (tương tự nhưng không giới hạn các sự kiện được quy định tại Điều 9 khi sự nghi ngờ đã xảy ra).

40. Nonglamfood có quyền giữ lại các khoản Hoa Hồng chưa thanh toán trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi chấm dứt để đảm bảo rằng số tiền được thanh toán cho Đơn Vị Liên Kết một cách chính xác, chẳng hạn như có phải áp dụng bất kỳ khoản bồi hoàn nào hay không. Việc bạn chấm dứt tham gia Chương Trình không ảnh hưởng đến tất cả các nghĩa vụ cộng dồn mà bạn phải thực hiện cho Nonglamfood trước ngày bạn chấm dứt.

41. Khi chấm dứt tham gia Chương Trình theo quy định tại Điều Khoản CTLK này, tất cả các quyền và nghĩa vụ của các Bên sẽ bị chấm dứt, ngoại trừ những vấn đề rõ ràng hoặc theo bản chất của chúng là tồn tại sau khi Thỏa thuận hết hiệu lực hoặc bị chấm dứt.

42. Khi chấm dứt Thỏa thuận này, không cần được yêu cầu, bạn sẽ ngay lập tức xóa toàn bộ thông tin và tài liệu mà bạn đã nhận được từ Nonglamfood hoặc bất kỳ bên nào khác trong quá trình bạn tham gia Chương Trình, cho dù thông qua Hara Affiliates hay cách khác. Đơn Vị Liên Kết sẽ không có quyền lưu giữ những thông tin này. Theo yêu cầu của Nonglamfood, bạn phải cung cấp cho Nonglamfood xác nhận bằng văn bản về việc xóa thông tin. Sẽ không có Chuyển đổi nào được tính đến sau khi Thỏa thuận này chấm dứt.

43. Tại bất kỳ thời điểm nào, Nonglamfood có quyền sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh các điều khoản được quy định trong Điều Khoản CTLK. Không bị ảnh hưởng bởi những thỏa thuận khác giữa bạn và Nonglamfood, mọi thay đổi sẽ được thông báo cho bạn hoặc được công bố trên website Nonglamstore và/hoặc Hara Affiliates (tùy theo điều kiện thích hợp) và sẽ có hiệu lực sau năm (5) ngày kể từ ngày thông báo. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm truy cập, xem xét và phê duyệt tất cả các sửa đổi này tại từng thời điểm. Việc bạn tiếp tục tham gia Chương Trình sau khi các sửa đổi có hiệu lực sẽ được coi là sự xác nhận và chấp nhận của bạn đối với nội dung sửa đổi đó. Trong trường hợp bạn không đồng ý với những sửa đổi này, bạn có quyền chấm dứt việc tham gia Chương Trình trong vòng năm (5) ngày kể từ ngày Nonglamfood thông báo và/hoặc công bố các sửa đổi đó.

PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐIỀU KHOẢN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

44. Điều Khoản CTLK được thành lập và điều chỉnh bởi luật pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

45. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản CTLK này, bao gồm bất kỳ tranh chấp liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của Chương Trình và Điều Khoản CTLK, sẽ được xét xử và giải quyết cuối cùng bởi Trung tâm Trọng Tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) thuộc Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam phù hợp với các quy tắc trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ("Quy tắc VIAC") có hiệu lực áp dụng, các quy tắc được coi là được đưa vào Điều Khoản CTLK này bằng cách tham chiếu đến tại Điều này. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm 3 trọng tài. Ngôn ngữ của trọng tài sẽ là tiếng Việt.